WIE BEN IK?

Een gedreven schrijver, theatermaker en docent. Waar ik werk, word ik gevraagd om mee te denken over nieuwe plannen, formats en verhaallijnen.

Mensen, met al hun ondoorgrondelijke gedachtekronkels en bizarre beweegredenen, zijn het onderwerp van mijn voorstellingen en verhalen.

De afgelopen jaren specialiseerde ik mij in het schrijven van muziektheater en fictie. Daarnaast schrijf ik columns en interviews (human interest.) Elk nieuw onderwerp maakt mijn wereld groter!

Nuttige diploma’s: ik heb lesbevoegdheden als docent Nederlands en drama.